FREDRIKSSONS SMAKGLÄDJE

Mathantverkare från hela landet besöker Fredrikssons

Svensk Lantmat är en förening med gårdar och matförädlare från hela Sverige. I Svensk Lantmat finner Du en mångfald av producenter, verksamheter och råvaror. T ex gårdsbutiker, caféer, restauranger, självplock, internetbutiker, producenter som säljer till återförsäljare. I Kalmar & Ölandsregionen är vi flera medlemmar och i samband med årets studieresa för mathantverkare så tar vi emot våra kolleger från andra delar av vårt land. Besök sker hos FREDRIKSSONS marmeladeri i butiken på Storgatan 26 i Kalmar som öppnar upp särskilt för denna grupp.

- Mathantverkare inspirerar varandra, det är det fina i denna verksamhet, säger Mona Fredriksson från FREDRIKSSONS, i samband med besöket. Kundintresset och medvetenheten om lokal mat och mat utan tillsatser som producerats med genuint mathantverk ökar, så vi behöver bli fler producenter för att möta efterfrågan.

FREDRIKSSONS har genom föreningen fått nätverk som ger tips och inspiration, inte minst för att ta steget att utveckla nyföretagande och sin egna verksamhet. Idag har våra premiumprodukter fått en bra spridning och vi ser goda möjligheter att utveckla kvalitativa produkter genom ökat samarbete i nätverket. Samverkan ger framgång! Tillsammans utvecklar vi Sverige!

Studieresan som Svensk Lantmat arrangerar har ca 45 deltagare från primärproducenter, gårdsbutiker och mathantverkare från nordligaste Sverige till de sydligaste delarna av vårt land.