FREDRIKSSONS SMAKGLÄDJE

Äkta vara

Äkta vara är en ideell medlems- och konsumentförening som driver frågor om bättre matkvalitet: färre tillsatser, mer råvara – mer mat i maten! Initiativtagare är bl.a. journalisten och författaren Mats-Eric Nilsson som skrivit böckerna Den hemliga kocken, Äkta vara, Döden i grytan och Måltidens magi m.fl.

Äkta vara är en livsmedelsmärkning för dig som vill undvika tillsatser i maten. Syftet med märket är att underlätta för de konsumenter som söker livsmedel som är fria från tillsatser, men samtidigt också att gynna de producenter som framställer livsmedel med traditionellt innehåll. Dessutom bidrar märket till en allmän tillsatssanering av livsmedelssortimentet.

FREDRIKSSONS produkter är självklart Äkta vara-certifierade! Läs mer på www.akta vara.org


KRAV-ekologiskt 

KRAV-märket är den mest kända miljö-märkningen i Sverige. KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt producerad. Det betyder att den är producerad med hänsyn till naturen, klimatet, djuren och människorna.

FREDRIKSSONS produktionslokal och biodling är KRAV-certifierad! Läs mer på www.krav.se


Eldrimner

Eldrimner har regeringens uppdrag att bedriva ett nationellt resurscentrum för mathantverk för att utveckla och bevara kunskap om mathantverk. De förmedlar kunskap, ger stöd och inspiration till mathantverkare i hela Sverige och i Norden. 

Mathantverk skapar unika produkter med rik smak, hög kvalitet och tydlig identitet. Dessa tillverkas av i huvudsak lokala råvaror som förädlas varsamt, i liten skala och ofta på den egna gården. Kännetecknet för mathantverk är att människans hand och kunnande är med i hela produktionskedjan. Detta ger hälsosamma produkter utan onödiga tillsatser, produkter som går att spåra till sitt ursprung. Mathantverket lyfter fram mat med tradition, vidareutvecklar metoderna och skapar innovativa produkter.

Begreppet mathantverk har blivit allt vanligare i marknadsföringen av olika livsmedel, antingen det är det eller inte. Eldrimner-certifieringen är därför viktig för att säkerställa kvaliteten på det genuina mathantverket. Produkter märkta Eldrimner Certifierat Mathantverk har förädlats enligt högt ställda krav och som konsument ska du vara säker på att du får en kvalitetsprodukt.

FREDRIKSSONS produkter är naturligtvis Eldrimner certifierade! Läs mer på www.eldrimner.com